Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, December 22, 2014

Car Seat Safety Guidelines
We waited 9 months to  hold our precious baby in our arms. The precious little angel that completed our life. Our one true love, the love our our life. We will do everything to protect them, so a car seat is one thing  that we needed to protect our kids  on their first trip going home from the hospital. I have seen some parents with baby's in the car without a seat beat, they should be ashamed of themselves for being an irresponsible parents. Accidents happens anytime and either all of you or only the child will be thrown out of the car once you meet an accident.  So please, make sure to include a car seat into your to buy list when pregnant.

Tuesday, November 4, 2014

Kaming Mga OFW, Bayani Kung Tawagin


Maraming mga tao, ang naghahanap ng trabaho
Isa na rito ang mga Pilipinong, kung tawagi’y OFW
Nilisan ang lugar, na kanilang pinanggalingan
Upang tunguhin, masaganang buhay

Saturday, September 6, 2014

Outstanding Filipino Blogger for OFW


Paano na kaya ang ekonomiya ng Pilipinas kung wala ang mga OFW? Ang mga Overseas Filipino Workers (OFW) ay itinuturing na "Bayani ng Bansa" dahil sa malaking remittances na ipinadadala natin sa ating pamilya. Mga remittances na siyang ginagamit na panggastos sa araw araw na pangangailangan like food, shelter, and education. Mga remittances na nag aangat ng ekomomiya ng bansa.