Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, November 4, 2014

Kaming Mga OFW, Bayani Kung Tawagin


Maraming mga tao, ang naghahanap ng trabaho
Isa na rito ang mga Pilipinong, kung tawagi’y OFW
Nilisan ang lugar, na kanilang pinanggalingan
Upang tunguhin, masaganang buhay