Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, June 5, 2014

Life of an OFW


Ano ba ang pananaw ko sa pagiging mayaman? Dapat ba ay marami kang properties, alahas, naka iphone, ipad at  blackberry or Samsung phone ka. May magara kang sasakyan, at higit sa lahat limpak limpak ang iyong salapi,  literally isa kang mayaman.